Tablo da da görüleceği üzere Türkiye’de kişi başına düşen gelir 2019’da 9,127 dolara geriledi, bu durum 2007’den daha düşük seviyede gerçekleşmiş oluyor. Ayrıca 2020’de 7,781 dolara düşmesi bekleniyor.. Türkiye’de ortalama gelir 2017’ye kadar dünya ortalamasının üzerindeydi. Bu durum 2019’da 2,300 dolar geriye düştü. 2020’de fark 3 bini geçebilir gibi duruyor.. Türk Lirasının değer kaybı sürdükçe makas daha da açılacak sanırım.. 🤔🙄😶

Paylaşmaya Nedersin?